News & article
News Category
News & article
بازدید رئیس اداره صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت از غرفه شرکت صنایع رنگ و رزین آرکو
Saturday, January 26, 2019 by مدیر محتوا

سرکار خانم مهندس صباح رئیس اداره صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی رنگ و رزین با مراجعه به غرفه واحد صنعتی رنگ و رزین آرکو در سالن ۸/۹ از نزدیک از محصولات جدید و نوآورانه این شرکت شناخت پیدا کرد. ایشان در این بازدید با مدیریت عامل شرکت، مهندس کرامت زمان زاده  به گفتگو نشسته و ضمن ابراز خوشحالی از حضور خود در غرفه آرکو در خصوص نحوه تامین مواد اولیه اولویت دار گروه اول به واحد های تولیدی اطلاعات لازم را در اختیار شرکت قرار دادند.

Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?