کیلر و هاردنر

تعداد بازدیدها: 4388
کیلر و هاردنر آرکو

این محصول بر پایه رزین اکریلیک می باشد که از براقیت و ثبات بسیار بالایی در برابر آفتاب و اشعه ماوراﺀ بنفش برخوردار است. مقاومت این کیلر در برابر آب، ضربه ، سایش و ترشحات بنزین و سایر مواد بسیار بالا می باشد. این کیلر به عنوان پوشش نهایی بر روی  رنگ های  بیس کت مورد استفاده قرار می گیرد.از بکار بردن این کیلر بر روی آسترها، رنگ های فوری و روغنی خودداری نمایید.
اندازه بسته بندی : نیم لیتر – یک لیتر

مقادیر ترکیب حجم وزن
کیلر 923-85 100 100
هاردنر ۹۲۹ - ۷۱ نرمال  50 50
هاردنر ۹۲۹ - ۷۳ سریع خشک 50 50
تینر 20 18
Share نسخه مخصوص چاپ

Online chat with Product Admin
Admin is not online now Admin is not online now
Your Name : 
   Name
   Last Name
   E-Mail

   Save Information


    
    
    
   Register Forgot Password ?