محصولات جدید

محصولات جدید

محصولات

بعنوان جز دوم سخت کننده و شتاب دهنده در بتونه سنگی و چسب سنگ مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین در رزین های پلی استر غیر اشباع در دمای محیط  و در ترکیب با یک شتاب دهنده آمین به عنوان جزء سوم استفاده می شود.