- آزمایشگاه‌های آرکو -

آزمایشگاه رنگ آرکو

 وظیفه کنترل کیفیت محصولات را بر عهده داردپروسه فعالیت این آزمایشگاه شامل 3 مرحله می باشد مرحله اول تست و ارزیابی مواد اولیه ورودی به کارخانه و قبل از ورود به چرخه تولید مرحله دوم : تولید آزمایشگاهی نمونه رنگ و پوشش مرحله سوم : تست و تائید نهایی کیفیت محصول

Image

آزمایشگاه تحقیق و توسعهR&D

هدف اصلی بخش تحقیق و توسعه شرکت افزایش کیفیت محصولات و بهبود فرایندهای تولید با روند ساده و ایمن با سازگاری بیشتر با محیط زیست می باشد. آزمایشگاه تحقیق و توسعه مجهز به کلیه تجهیزات لازم جهت انجام تمام واکنش های مورد نیاز می باشد .

Image

آزمایشگاه رزین سازی

فعالیت آزمایشگاه رزین در 3 پروسه کنترل کیفی مواد اولیه مورد استفاده ، تولید آزمایشگاهی محصول و آزمایش و ارزیابی محصول اجرا و نهایی می‎شود.

Image

آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و ایز و 17025

تست و تائید محصولات واحدهای تولیدی پوشرنگ ساختمانی و اتومبیلی،مطابق استاندارد ملی ایران آموزش مسئول کنترل کیفی برای واحدهای مختلف

Image