-کشورهای صادر کننده-

با توجه‌ به‌ استقبال کشورهای‌ مستقل‌ مشترك المنافع‌ (CIS) نظیر روسیه‌، قزاقستان، جمهوری‌ داغستان، قرقیزستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، تاجیکستان ، امارات ، یمن‌ ، عمان ، قطر ، عراق ، افغانستان ، آفریقای‌ جنوبی‌ ، آنگولا ، نیجریه‌ ، ازبکستان ، ترکیه‌ و استانهای‌ جنوبی‌ روسیه‌ از محصولات شرکت‌ صنایع‌ رنگ‌ آرکو، این‌ شرکت‌ در صدد برآمد تا دفتر مرکزی‌ خود را در شهر آلماتی‌ قزاقستان تاسیس‌ نماید. همچنین‌ فعالیت‌ صادراتی‌ آرکو به‌ کشورهای‌ نامبرده محدود نبوده و در حال حاضر به‌ کشور های‌ امارات متحده عربی‌، یمن‌، عمان، عراق و آفریقای‌ جنوبی‌ نیز گسترش یافته‌ است‌.

تاجیکستان

قزاقستان

ازبکستان

آنگولا

گرجستان

روسیه

آذربایجان

نیجریه

عمان

قطر

امارات

ترکمنستان

آفریقا

ترکیه

داغستان

یمن

قزاقستان

عراق

افغانستان