آدرس پستی

آذربایجان شرقی ، تبریز کیلومتر ۳۵ جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی ، خیابان ۳۰ متری سوم جنوبی

شماره‌های تماس

تلفن تماس: ۴ - ۳۴۳۲۸۱۹۱ (۰۴۱)
تلفن تماس: ۳۴۳۲۸۱۹۵ (۰۴۱) 

پست الکترونیک

info@arkopaint.com
Image

ارسال پیام

لطفا جهت ارتباط با هریک از واحدهای آرکو، اطلاعات خود را تکمیل نمودده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید

Please fill the required field.
Please fill the required field.

ارسال پیام

لطفا جهت ارتباط با هریک از واحدهای آرکو، اطلاعات خود را تکمیل نمودده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید

آدرس پستی

آذربایجان شرقی ، تبریز کیلومتر ۳۵ جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی ، خیابان ۳۰ متری سوم جنوبی

شماره‌های تماس

تلفن تماس: ۴ - ۳۴۳۲۸۱۹۱ (۰۴۱)
تلفن تماس: ۳۴۳۲۸۱۹۵ (۰۴۱) 

پست الکترونیک

info@arkopaint.com
Image

فرم درخواست صادرات

لطفا جهت اخذ صادرات ، اطلاعات خود را تکمیل نموده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

آدرس پستی

آذربایجان شرقی ، تبریز کیلومتر ۳۵ جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی ، خیابان ۳۰ متری سوم جنوبی

شماره‌های تماس

تلفن تماس: ۴ - ۳۴۳۲۸۱۹۱ (۰۴۱)
تلفن تماس: ۳۴۳۲۸۱۹۵ (۰۴۱) 

پست الکترونیک

info@arkopaint.com
Image

فرم درخواست خرید مواد اولیه

لطفا جهت اخذ خرید مواد اولیه ، اطلاعات خود را تکمیل نموده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

آدرس پستی

آذربایجان شرقی ، تبریز کیلومتر ۳۵ جاده آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی ، خیابان ۳۰ متری سوم جنوبی

شماره‌های تماس

تلفن تماس: ۴ - ۳۴۳۲۸۱۹۱ (۰۴۱)
تلفن تماس: ۳۴۳۲۸۱۹۵ (۰۴۱) 

پست الکترونیک

info@arkopaint.com
Image

فرم درخواست نمایندگی فروش داخلی (مواد اولیه)

لطفا جهت اخذ نمایندگی فروش داخلی ، اطلاعات خود را تکمیل نموده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.