کیلر و هاردنر

 کیلر و هاردنر

کیلر و هاردنر

محصولات

این محصول بر پایه رزین آکریلیک تهیه شده است و با هر گونه شرایط آب و هوایی مناسب می باشد. چسبندگی و سختی بالا و مقاومت در برابر تابش مستقیم نور خورشید و مقاومت رطوبتی و سایشی مناسب ، براقیت عالی و ایجاد سطح صاف و صیقلی از مزایای عمده این محصول است. 

وزن : 1 لیتری

طبق سفارش

این محصول بر پایه رزین آکریلیک می باشد که از براقیت و ثبات بسیار بالایی در برابر آفتاب و اشعه ماوراء بنفش برخوردار است مقاومت این کیلر در برابر آب ، ضربه  ، سایش و ترشحات بنزین و سایر مواد بسیار بالا می باشد این کیلر بعنوان پوشش نهایی بر روی رنگ های بیس کت مورد استفاده قرار میگیرد.

کیلر مات پلی اورتان طبق سفارش

وزن : 0.5 لیتری و 1 لیتری

این محصول بر پایه رزین آکریلیک می باشد که از براقیت و ثبات بسیار بالایی در برابر آفتاب و اشعه ماوراء بنفش برخوردار است مقاومت این کیلر در برابر آب ، ضربه  ، سایش و ترشحات بنزین و سایر مواد بسیار بالا می باشد این کیلر بعنوان پوشش نهایی بر روی رنگ های بیس کت مورد استفاده قرار میگیرد.

وزن : 0.5 لیتری و 1 لیتری

این محصول بر پایه رزین آکریلیک تهیه شده است و باتوجه به زمان خشک شدن سریع این محصول برای آب و هوای سرد و مناطق سردسیر مناسب می باشد سختی بالای سطح نهایی و در عین حال براقیت  مناسب از مزایایی این محصول می باشد

وزن : 1 لیتری

طبق سفارش